دی سی ای

مشاهده به صورت مشبک لیست

10 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. دریل دی سی ای مدل AJZ10A
  %8 بود 950,000
  قیمت ویژه 874,000 تومان
 2. دریل دی سی ای مدل AJZ10-10K
  %8 بود 1,000,000
  قیمت ویژه 920,000 تومان
 3. دریل چکشی دی سی ای مدل AZJ10
  %8 بود 1,650,000
  قیمت ویژه 1,518,000 تومان
 4. دریل چکشی دی سی ای مدل AZJ16
  %8 بود 1,800,000
  قیمت ویژه 1,656,000 تومان
 5. دریل چکشی دی سی ای مدل AZJ20
  %8 بود 2,250,000
  قیمت ویژه 2,070,000 تومان
 6. سشوار صنعتی دی سی ای مدل AQB2000
  %8 بود 1,350,000
  قیمت ویژه 1,242,000 تومان
 7. چکش تخریب دی سی ای مدل AZG6
  %8 بود 3,950,000
  قیمت ویژه 3,634,000 تومان
 8. دریل پیچ گوشتی برقی دی سی ای مدل AJZ08-10
  %8 بود 1,250,000
  قیمت ویژه 1,150,000 تومان
 9. فارسی بر دی سی ای مدل AJX255
  %8 بود 7,500,000
  قیمت ویژه 6,900,000 تومان
 10. فارسی بر دی سی ای مدل AJX06-255
  %8 بود 12,800,000
  قیمت ویژه 11,776,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

10 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه