مته و ست مته

مشاهده به صورت مشبک لیست

37 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. مته الماسه رونیکس مدل RH-5720 سایز 6 میلی متر
  33,000 تومان
 2. مته الماسه رونیکس مدل RH-5721 سایز 7 میلی متر
  36,000 تومان
 3. مته الماسه رونیکس مدل RH-5722 سایز 8 میلی متر
  38,000 تومان
 4. مته الماسه رونیکس مدل RH-5723 سایز 10 میلی متر
  47,000 تومان
 5. مته الماسه رونیکس مدل RH-5724 سایز 12 میلی متر
  66,000 تومان
 6. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5920 سایز 6 میلی متر
  76,000 تومان
 7. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5921 سایز 7 میلی متر
  95,000 تومان
 8. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5922 سایز 8 میلی متر
  103,000 تومان
 9. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5923 سایز 10 میلی متر
  114,000 تومان
 10. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5924 سایز 12 میلی متر
  123,000 تومان
 11. گردبر بایمتال 20 رونیکس مدل RH-5220
  %6 بود 129,800
  قیمت ویژه 123,310 تومان
 12. گردبر بایمتال 22 رونیکس مدل RH-5221
  %6 بود 149,800
  قیمت ویژه 142,310 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

37 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه