پولیش

مشاهده به صورت مشبک لیست

15 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. دستگاه پولیش توسن مدل 3415P
  %7 بود 4,798,000
  قیمت ویژه 4,462,140 تومان
 2. دستگاه پولیش هیوندای مدل HP1418EP
  %16 بود 3,060,000
  قیمت ویژه 2,601,000 تومان
 3. دستگاه پولیش آپ اسپریت مدل HK-P6-180
  1,500,000 تومان
 4. دستگاه پولیش محک مدل ap-120v
  %12 بود 1,450,000
  قیمت ویژه 1,276,000 تومان
 5. ماشین پولیش PG165
  %8 بود 5,400,000
  قیمت ویژه 4,968,000 تومان
 6. پولیش ادون مدل EP-XND180
  1,660,000 تومان
 7. پولیش رونیکس مدل 6110
  %16 بود 3,898,000
  قیمت ویژه 3,313,300 تومان
 8. پولیش رونیکس مدل 6112
  %17 بود 4,198,000
  قیمت ویژه 3,526,320 تومان
 9. پولیش تفنگی رونیکس مدل 6115
  %16 بود 2,798,000
  قیمت ویژه 2,378,300 تومان
 10. پولیش اوربیتال رونیکس مدل 6122
  %15 بود 4,498,000
  قیمت ویژه 3,868,280 تومان
 11. دستگاه پولیش گریتک مدل GTPL-1500
  1,690,000 تومان
 12. دستگاه پولیش آروا مدل 5601
  %16 بود 3,698,000
  قیمت ویژه 3,143,300 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

15 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه