اینورتر و دستگاه جوش

مشاهده به صورت مشبک لیست

26 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. اینورتر جوشکاری رونیکس مدل 4602
  %16 بود 5,688,000
  قیمت ویژه 4,834,800 تومان
 2. اینورتر جوشکاری رونیکس مدل 4611
  12,000,000 تومان
 3. اینورتر جوشکاری ادون مدل ARC-400s
  3,000,000 تومان
 4. اینورتر جوشکاری ادون مدل TB-200
  1,500,000 تومان
 5. اینورتر جوشکاری آروا مدل 2160
  %16 بود 5,998,000
  قیمت ویژه 5,098,300 تومان
 6. اینورتر جوشکاری آروا مدل 2172
  %19 بود 5,798,000
  قیمت ویژه 4,696,380 تومان
 7. اینورتر جوشکاری آروا مدل 2116
  %18 بود 3,698,000
  قیمت ویژه 3,069,340 تومان
 8. اینورتر جوشکاری آروا مدل 2171
  %17 بود 6,198,000
  قیمت ویژه 5,206,320 تومان
 9. اینورتر جوشکاری ادون مدل ARC-500S
  3,300,000 تومان
 10. اینورتر جوشکاری کریتور مدل MMA-400
  2,020,000 تومان
 11. اینورتر جوشکاری ادون مدل TB-400
  2,500,000 تومان
 12. اینورتر جوشکاری ادون مدل TB-250
  1,635,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

26 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه