اینورتر و دستگاه جوش

مشاهده به صورت مشبک لیست

18 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. اینورتر جوشکاری رونیکس مدل 4602
  %16 قیمت عادی 4,688,000
  قیمت ویژه 3,984,800 تومان
 2. اینورتر جوشکاری رونیکس مدل 4611
  12,000,000 تومان
 3. اینورتر جوشکاری ادون مدل TB-400
  1,800,000 تومان
 4. اینورتر جوشکاری ادون مدل TB-250
  1,300,000 تومان
 5. اینورتر جوشکاری ادون مدل MMA-300s
  3,500,000 تومان
 6. اینورتر جوشکاری رونیکس مدل RH-4604
  %16 بود 3,988,000
  قیمت ویژه 3,389,800 تومان
 7. اینورتر جوشکاری رونیکس مدل RH-4605
  7,288,000 تومان
 8. اینورتر جوشکاری رونیکس مدل RH-4603
  %18 قیمت عادی 3,488,000
  قیمت ویژه 2,895,040 تومان
 9. اینورتر جوشکاری آروا مدل 2103
  %19 بود 4,698,000
  قیمت ویژه 3,805,380 تومان
 10. اینورتر جوشکاری آروا مدل 2111
  %19 بود 6,398,000
  قیمت ویژه 5,246,360 تومان
 11. اینورتر جوشکاری آروا مدل 2170
  %20 بود 4,498,000
  قیمت ویژه 3,598,400 تومان
 12. اینورتر جوشکاری آروا مدل 2102
  %19 بود 7,498,000
  قیمت ویژه 6,148,360 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

18 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه