ابزارآلات گاراژی و کارگاهی

مشاهده به صورت مشبک لیست

24 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. گیره رومیزی ایران صنعت مدل IS-100
  0 تومان
 2. گیره رومیزی ایران صنعت مدل IS-120
  0 تومان
 3. گیره رومیزی ایران صنعت مدل IS-140
  0 تومان
 4. گیره رومیزی ایران صنعت مدل IS-160
  0 تومان
 5. گیره رومیزی ایران صنعت مدل IS-200
  0 تومان
 6. جک روغنی 3 تن نووا مدل NTB-2103
  %6 بود 1,100,000
  قیمت ویژه 1,045,000 تومان
 7. جک روغنی 5 تن نووا مدل NTB-2105
  %6 بود 1,300,000
  قیمت ویژه 1,235,000 تومان
 8. جک روغنی 3 تن نووا مدل NTB-2073
  %6 بود 1,200,000
  قیمت ویژه 1,140,000 تومان
 9. جک روغنی 2 تن رونیکس مدل RH-4901
  %15 بود 998,800
  قیمت ویژه 858,968 تومان
 10. جک روغنی 3 تن رونیکس مدل RH-4902
  %13 بود 1,198,000
  قیمت ویژه 1,042,260 تومان
 11. جک روغنی 5 تن رونیکس مدل RH-4903
  %13 بود 1,298,000
  قیمت ویژه 1,129,260 تومان
 12. جک روغنی 10 تن رونیکس مدل RH-4904
  %15 بود 1,988,000
  قیمت ویژه 1,709,680 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

24 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه