دریل چکشی

مشاهده به صورت مشبک لیست

58 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. دریل چکشی لکا مدل DR13-07
  %6 بود 1,290,000
  قیمت ویژه 1,225,500 تومان
 2. دریل چکشی ادون مدل ID13-HYL1135
  800,000 تومان
 3. دریل چکشی حدید برش مدل HB-70
  %4 بود 1,570,000
  قیمت ویژه 1,522,900 تومان
 4. دریل چکشی اکتیو مدل AC-2713IR
  %6 بود 1,140,000
  قیمت ویژه 1,083,000 تومان
 5. دریل چکشی گریتک مدل GTID10502
  850,000 تومان
 6. دریل چکشی گریتک مدل GTID95001
  0 تومان
 7. دریل چکشی گریتک مدل GTID950
  0 تومان
 8. مجموعه 128 عددی دریل چکشی اینتیمکس مدل HJA20022
  0 تومان
 9. دریل چکشی محک مدل DM-850/1
  %12 قیمت عادی 1,650,000
  قیمت ویژه 1,452,000 تومان
 10. دریل چکشی محک مدل DM-13/850S
  %12 قیمت عادی 2,250,000
  قیمت ویژه 1,980,000 تومان
 11. دریل چکشی محک مدل DM-1050
  %12 قیمت عادی 2,990,000
  قیمت ویژه 2,631,200 تومان
 12. دریل چکشی نووا مدل 2233
  %6 بود 1,648,000
  قیمت ویژه 1,565,600 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

58 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه