ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گیری
مشاهده به صورت مشبک لیست

59 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. تراز لیزری دو خط 360 درجه رونیکس مدل RH-9504
  %17 بود 7,098,000
  قیمت ویژه 5,962,320 تومان
 2. تراز لیزری دوخط رونیکس مدل RH-9501
  %17 بود 2,598,000
  قیمت ویژه 2,182,320 تومان
 3. متر لیزری آنکور مدل TM40
  %5 بود 1,500,000
  قیمت ویژه 1,440,000 تومان
 4. تراز لیزری اکتیو مدل 5202E
  %19 بود 2,890,000
  قیمت ویژه 2,369,800 تومان
 5. متر لیزری آروا مدل 4665
  %15 بود 1,798,000
  قیمت ویژه 1,546,280 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

59 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه