کمپرسور باد روغنی

مشاهده به صورت مشبک لیست

9 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. کمپرسور باد 10 لیتری رونیکس مدل RC-1010
  %17 بود 7,498,000
  قیمت ویژه 6,298,320 تومان
 2. کمپرسور باد 10 لیتری اکتیو مدل AC-1110
  %19 بود 7,390,000
  قیمت ویژه 6,059,800 تومان
 3. کمپرسور باد 24 لیتری اکتیو مدل AC-1024
  %19 بود 8,700,000
  قیمت ویژه 7,134,000 تومان
 4. کمپرسور باد 50 لیتری اکتیو مدل AC-1050
  %19 بود 10,900,000
  قیمت ویژه 8,829,000 تومان
 5. کمپرسور باد 10 لیتری هیوندای مدل AC-1010
  %13 بود 7,499,500
  قیمت ویژه 6,524,565 تومان
 6. کمپرسور باد 50 لیتری هیوندای مدل AC-5025
  %13 بود 11,399,500
  قیمت ویژه 9,917,565 تومان
 7. کمپرسور باد 80 لیتری اکتیو مدل AC-1080
  %19 بود 13,850,000
  قیمت ویژه 11,218,500 تومان
 8. کمپرسور باد 10 لیتری کادکس مدل K4710
  6,499,000 تومان
 9. کمپرسور باد 24 لیتری کادکس مدل K4724
  7,999,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

9 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه