انواع صفحه

مشاهده به صورت مشبک لیست

73 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. صفحه گرانیت بر نرمال 230 میلی متری رونیکس مدل RH-3501
  %13 بود 888,800
  قیمت ویژه 773,256 تومان
 2. تیغ سرامیک بر رونیکس مدل RH-3507
  %12 بود 219,800
  قیمت ویژه 193,424 تومان
 3. تیغ سرامیک بر رونیکس مدل RH-3508
  %13 بود 629,800
  قیمت ویژه 547,926 تومان
 4. ُسنگ برش آهن رونیکس مدل RH-3703
  %6 بود 39,800
  قیمت ویژه 37,810 تومان
 5. صفحه برش سنگ رونیکس مدل RH-3712
  %6 بود 76,900
  قیمت ویژه 73,055 تومان
 6. صفحه پروفیل بر نووا مدل NTA-2945
  150,000 تومان
 7. صفحه سرامیک بر رونیکس مدل RH-3539 سایز 230 میلی متر
  %6 بود 549,800
  قیمت ویژه 522,310 تومان
 8. تیغ اره الماسه رونیکس چوب بر سایز 42×180 ( انسی )
  %6 بود 1,948,000
  قیمت ویژه 1,850,600 تومان
 9. تیغ اره الماسه رونیکس چوب بر سایز 56×180 ( انسی )
  %6 بود 2,048,000
  قیمت ویژه 1,945,600 تومان
 10. تیغ اره الماسه چوب 48×200 رونیکس ( انسی )
  %6 بود 2,088,000
  قیمت ویژه 1,983,600 تومان
 11. تیغ اره الماسه MDF سایز 64×200 رونیکس ( انسی )
  %6 بود 2,598,000
  قیمت ویژه 2,468,100 تومان
 12. تیغ اره الماسه MDF سایز 64×230 رونیکس ( انسی )
  %6 بود 2,748,000
  قیمت ویژه 2,610,600 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

73 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه