انواع صفحه

مشاهده به صورت مشبک لیست

73 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. صفحه گرانیت بر نرمال 230 میلی متری رونیکس مدل RH-3501
  %6 بود 799,800
  قیمت ویژه 759,810 تومان
 2. تیغ سرامیک بر رونیکس مدل RH-3507
  %6 بود 198,800
  قیمت ویژه 188,860 تومان
 3. تیغ سرامیک بر رونیکس مدل RH-3508
  %6 بود 588,800
  قیمت ویژه 559,360 تومان
 4. ُسنگ برش آهن رونیکس مدل RH-3703
  %6 بود 33,900
  قیمت ویژه 32,205 تومان
 5. صفحه برش سنگ رونیکس مدل RH-3712
  %6 بود 64,900
  قیمت ویژه 61,655 تومان
 6. اره الماسه ساده 48 × 300 رونیکس مدل RH-5113
  %6 بود 1,398,000
  قیمت ویژه 1,328,100 تومان
 7. اره الماسه ساده 72 × 300 رونیکس مدل RH-5114
  %6 بود 1,498,000
  قیمت ویژه 1,423,100 تومان
 8. اره الماسه MDF 96 × 300 رونیکس مدل RH-5116
  %6 بود 1,798,000
  قیمت ویژه 1,708,100 تومان
 9. اره الماسه MDF 108 × 350 رونیکس مدل RH-5117
  %6 بود 1,998,000
  قیمت ویژه 1,898,100 تومان
 10. تیغ اره الماسه زاویه دار MDF سایز 96×300 رونیکس ( انسی )
  1,518,000 تومان
 11. صفحه پروفیل بر نووا مدل NTA-2945
  130,000 تومان
 12. صفحه سرامیک بر رونیکس مدل RH-3538 سایز 115 میلی متر
  148,800 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

73 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه