انواع صفحه

مشاهده به صورت مشبک لیست

73 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. صفحه گرانیت بر نرمال 230 میلی متری رونیکس مدل RH-3501
  %13 بود 888,800
  قیمت ویژه 773,256 تومان
 2. تیغ سرامیک بر رونیکس مدل RH-3507
  %12 بود 219,800
  قیمت ویژه 193,424 تومان
 3. تیغ سرامیک بر رونیکس مدل RH-3508
  %13 بود 629,800
  قیمت ویژه 547,926 تومان
 4. ُسنگ برش آهن رونیکس مدل RH-3703
  %6 بود 39,800
  قیمت ویژه 37,810 تومان
 5. صفحه برش سنگ رونیکس مدل RH-3712
  %6 بود 76,900
  قیمت ویژه 73,055 تومان
 6. اره الماسه ساده 48 × 300 رونیکس مدل RH-5113
  %16 بود 1,498,000
  قیمت ویژه 1,273,300 تومان
 7. اره الماسه ساده 72 × 300 رونیکس مدل RH-5114
  %16 بود 1,598,000
  قیمت ویژه 1,358,300 تومان
 8. اره الماسه MDF 96 × 300 رونیکس مدل RH-5116
  %16 بود 1,998,000
  قیمت ویژه 1,698,300 تومان
 9. اره الماسه MDF 108 × 350 رونیکس مدل RH-5117
  %16 بود 688,000
  قیمت ویژه 584,800 تومان
 10. صفحه سرامیک بر رونیکس مدل RH-3538 سایز 115 میلی متر
  148,800 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

73 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه