سنگ رومیزی

مشاهده به صورت مشبک لیست

12 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. چرخ سمباده 125 میلی متری رونیکس مدل 3509N
  %15 بود 2,488,000
  قیمت ویژه 2,139,680 تومان
 2. چرخ سمباده 150 میلی متری رونیکس مدل 3510
  %16 بود 3,488,000
  قیمت ویژه 2,964,800 تومان
 3. سنگ رومیزی ادون مدل GM-125
  1,250,000 تومان
 4. سنگ رومیزی ادون مدل GM-150
  1,500,000 تومان
 5. سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD-150H
  %8 بود 3,000,000
  قیمت ویژه 2,760,000 تومان
 6. سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD125-1
  %8 بود 2,200,000
  قیمت ویژه 2,024,000 تومان
 7. سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD175h
  %8 بود 3,600,000
  قیمت ویژه 3,312,000 تومان
 8. سنگ رومیزی محک مدل DGD125-2
  %8 بود 3,000,000
  قیمت ویژه 2,760,000 تومان
 9. ماشین سنگ محک مدل GD-200-1HL
  %8 بود 5,400,000
  قیمت ویژه 4,968,000 تومان
 10. ماشین سنگ محک مدل GD200-3HL
  %8 بود 5,400,000
  قیمت ویژه 4,968,000 تومان
 11. ماشین سنگ محک مدل GD-250HL
  %9 بود 9,840,000
  قیمت ویژه 8,954,400 تومان
 12. ماشین سنگ پرداخت PGD200-1l
  %8 بود 5,640,000
  قیمت ویژه 5,188,800 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

12 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه