اره گردبر

اره گردبر
مشاهده به صورت مشبک لیست

17 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. اره گردبر 180 میلی متر رونیکس مدل 4318
  %17 بود 4,498,000
  قیمت ویژه 3,778,320 تومان
 2. اره گردبر 235 میلی متر رونیکس مدل 4320
  %17 بود 6,498,000
  قیمت ویژه 5,458,320 تومان
 3. اره گردبر 235 میلی متر رونیکس مدل 4323
  %17 قیمت عادی 6,898,000
  قیمت ویژه 5,794,320 تومان
 4. اره گردبر 185 میلی متر رونیکس مدل 4311
  %17 بود 4,498,000
  قیمت ویژه 3,778,320 تومان
 5. اره گردبر 185 میلی متر ادون مدل CS-185/1650
  1,920,000 تومان
 6. اره گردبر ایزی پاور مدل EP5085C
  2,080,000 تومان
 7. اره گردبر 235 میلی متر اکتیو مدل AC-55235
  %19 بود 5,890,000
  قیمت ویژه 4,829,800 تومان
 8. اره گردبر 185 میلی متر آنکور مدل C1
  %5 بود 2,900,000
  قیمت ویژه 2,784,000 تومان
 9. اره گردبر 190 میلی متر نووا مدل 5350
  %12 بود 4,448,000
  قیمت ویژه 3,914,240 تومان
 10. اره گردبر مینی 125 میلی متر رونیکس مدل 4312
  %17 قیمت عادی 4,498,000
  قیمت ویژه 3,778,320 تومان
 11. اره گردبر 185 میلی متر پوکا مدل C1853
  %4 بود 3,900,000
  قیمت ویژه 3,783,000 تومان
 12. اره گردبر شارژی 165 میلی متر رونیکس مدل 8902
  %17 بود 7,498,000
  قیمت ویژه 6,298,320 تومان
 13. اره گردبر شارژی 165 میلی متر رونیکس مدل 8609
  %17 بود 8,198,000
  قیمت ویژه 6,886,320 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

17 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه