فرز سنگبری

مشاهده به صورت مشبک لیست

12 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. فرز سنگبری رونیکس مدل 3241
  %16 بود 4,498,000
  قیمت ویژه 3,823,300 تومان
 2. فرز سنگبری رونیکس مدل 3220
  %16 بود 4,298,000
  قیمت ویژه 3,653,300 تومان
 3. فرز سنگبری رونیکس مدل 3212
  2,120,000 تومان
 4. فرز سنگبری لکا مدل AG230-21
  %6 بود 4,100,000
  قیمت ویژه 3,895,000 تومان
 5. فرز سنگبری حدید برش مدل HB-33
  %4 بود 3,550,000
  قیمت ویژه 3,443,500 تومان
 6. فرز سنگبری حدید برش مدل HB-31
  %4 بود 3,470,000
  قیمت ویژه 3,365,900 تومان
 7. فرز سنگبری محک مدل AG-230/2350
  %12 بود 4,850,000
  قیمت ویژه 4,268,000 تومان
 8. فرز سنگبری رونیکس مدل 3260
  %16 بود 3,598,000
  قیمت ویژه 3,058,300 تومان
 9. فرز سنگبری هیوندای مدل HP2323
  %15 بود 3,999,500
  قیمت ویژه 3,439,570 تومان
 10. فرز سنگبری نووا مدل 3311
  %6 بود 3,998,000
  قیمت ویژه 3,798,100 تومان
 11. فرز سنگبری توسن مدل 3626A
  %7 بود 3,998,000
  قیمت ویژه 3,718,140 تومان
 12. فرز سنگبری آنکور مدل 1332
  %4 بود 3,900,000
  قیمت ویژه 3,783,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

12 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه