حدید برش

مشاهده به صورت مشبک لیست

18 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. دریل چکشی حدید برش مدل HB-70
  %4 بود 2,000,000
  قیمت ویژه 1,940,000 تومان
 2. مینی فرز حدید برش مدل HB-47
  %4 بود 1,800,000
  قیمت ویژه 1,746,000 تومان
 3. مینی فرز حدید برش مدل HB-57
  %4 بود 2,300,000
  قیمت ویژه 2,231,000 تومان
 4. فرز سنگبری حدید برش مدل HB-33
  %4 بود 4,440,000
  قیمت ویژه 4,306,800 تومان
 5. فرز سنگبری حدید برش مدل HB-31
  %4 بود 4,330,000
  قیمت ویژه 4,200,100 تومان
 6. فرز آهنگری حدید برش مدل HB-31
  %4 بود 4,330,000
  قیمت ویژه 4,200,100 تومان
 7. فرز آهنگری حدید برش مدل HB-33
  %4 بود 4,440,000
  قیمت ویژه 4,306,800 تومان
 8. مینی فرز دیمر دار حدید برش مدل HB-57
  %4 بود 2,700,000
  قیمت ویژه 2,619,000 تومان
 9. مینی فرز حدید برش مدل HB-67
  %5 بود 2,580,000
  قیمت ویژه 2,476,800 تومان
 10. فرز انگشتی حدید برش مدل HB-10
  %5 بود 1,970,000
  قیمت ویژه 1,891,200 تومان
 11. فرز انگشتی حدید برش مدل HB-15
  %5 بود 2,210,000
  قیمت ویژه 2,121,600 تومان
 12. فرز آهنگری حدید برش مدل HB-55
  %6 بود 4,230,000
  قیمت ویژه 4,018,500 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

18 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه