رابین

مشاهده به صورت مشبک لیست

21 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. مینی فرز رابین مدل R3016
  %4 بود 850,000
  قیمت ویژه 824,500 تومان
 2. مینی فرز رابین مدل R3017
  %8 بود 1,080,000
  قیمت ویژه 993,600 تومان
 3. دریل بتن کن رابین مدل R4010
  %9 بود 2,100,000
  قیمت ویژه 1,911,000 تومان
 4. دریل پیچبند برقی رابین مدل R1001
  %7 بود 1,120,000
  قیمت ویژه 1,041,600 تومان
 5. دریل چکشی رابین مدل R1013
  %7 بود 930,000
  قیمت ویژه 869,550 تومان
 6. دریل چکشی رابین مدل R1015
  %14 بود 1,100,000
  قیمت ویژه 950,000 تومان
 7. دریل شارژی رابین مدل R8012
  %8 بود 1,290,000
  قیمت ویژه 1,186,800 تومان
 8. اره عمود بر رابین مدل R2309
  %7 بود 1,290,000
  قیمت ویژه 1,199,700 تومان
 9. مینی فرز رابین مدل R3006
  %6 بود 1,180,000
  قیمت ویژه 1,121,000 تومان
 10. جک سوسماری 2 تن رابین مدل JG-2
  1,370,000 تومان
 11. دمنده برقی 2 اینچ رابین مدل R2
  %6 بود 940,000
  قیمت ویژه 893,000 تومان
 12. دمنده برقی 2.5 اینچ رابین مدل RB25
  %6 بود 1,290,000
  قیمت ویژه 1,225,500 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

21 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه