رابین

مشاهده بیشتر
مشاهده به صورت مشبک لیست

21 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. دریل بتن کن رابین مدل R4010
  %9 بود 2,420,000
  قیمت ویژه 2,202,200 تومان
 2. دریل پیچبند برقی رابین مدل R1001
  %7 بود 1,240,000
  قیمت ویژه 1,165,600 تومان
 3. دریل چکشی رابین مدل R1013
  %8 بود 1,020,000
  قیمت ویژه 943,500 تومان
 4. دریل چکشی رابین مدل R1015
  1,150,000 تومان
 5. اره عمود بر رابین مدل R2309
  %8 بود 1,280,000
  قیمت ویژه 1,184,000 تومان
 6. جک سوسماری 2 تن رابین مدل JG-2
  1,510,000 تومان
 7. دمنده برقی 2 اینچ رابین مدل R2
  920,000 تومان
 8. دمنده برقی 2.5 اینچ رابین مدل RB25
  1,280,000 تومان
 9. دریل چکشی رابین مدل R1016
  %6 بود 1,280,000
  قیمت ویژه 1,216,000 تومان
 10. دریل بتن کن رابین مدل R4018
  %7 بود 5,180,000
  قیمت ویژه 4,869,200 تومان
 11. دریل چکشی رابین مدل R1007
  %6 بود 2,100,000
  قیمت ویژه 1,995,000 تومان
 12. دریل چکشی رابین مدل R1009
  %7 بود 2,580,000
  قیمت ویژه 2,425,200 تومان
 13. دریل چکشی رابین مدل R1003
  %6 بود 1,020,000
  قیمت ویژه 969,000 تومان
 14. اره عمود بر رابین مدل R2320
  %8 بود 3,250,000
  قیمت ویژه 2,990,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

21 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه