فرز آهنگری

مشاهده به صورت مشبک لیست

23 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. فرز آهنگری توسن مدل 3061A
  %7 بود 4,598,000
  قیمت ویژه 4,276,140 تومان
 2. فرز آهنگری توسن مدل 3820A
  %7 بود 4,198,000
  قیمت ویژه 3,904,140 تومان
 3. فرز آهنگری آنکور مدل A26
  %4 بود 2,700,000
  قیمت ویژه 2,619,000 تومان
 4. فرز آهنگری آروا مدل 5506
  %15 بود 3,498,000
  قیمت ویژه 3,008,280 تومان
 5. فرز آهنگری آروا مدل 5502
  %15 بود 4,298,000
  قیمت ویژه 3,696,280 تومان
 6. فرز آهنگری آروا مدل 5504
  %15 بود 4,498,000
  قیمت ویژه 3,868,280 تومان
 7. فرز آهنگری توسن مدل 3826A
  %4 بود 3,998,000
  قیمت ویژه 3,878,060 تومان
 8. فرز آهنگری رابین مدل R3022
  %8 بود 2,900,000
  قیمت ویژه 2,668,000 تومان
 9. فرز آهنگری رونیکس مدل 3231
  %17 بود 4,498,000
  قیمت ویژه 3,778,320 تومان
 10. فرز آهنگری رونیکس مدل 3210
  %17 بود 4,298,000
  قیمت ویژه 3,610,320 تومان
 11. فرز آهنگری رونیکس مدل 3211
  2,490,000 تومان
 12. فرز آهنگری لکا مدل AG180-21
  %6 بود 4,000,000
  قیمت ویژه 3,800,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

23 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه