سنگ رومیزی

مشاهده به صورت مشبک لیست

12 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD-150H
  %8 بود 3,670,000
  قیمت ویژه 3,376,400 تومان
 2. سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD125-1
  %8 بود 2,700,000
  قیمت ویژه 2,484,000 تومان
 3. سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD175h
  %8 بود 4,400,000
  قیمت ویژه 4,048,000 تومان
 4. سنگ رومیزی محک مدل DGD125-2
  %8 بود 3,670,000
  قیمت ویژه 3,376,400 تومان
 5. ماشین سنگ محک مدل GD-200-1HL
  %8 بود 6,600,000
  قیمت ویژه 6,072,000 تومان
 6. ماشین سنگ محک مدل GD200-3HL
  %8 بود 6,600,000
  قیمت ویژه 6,072,000 تومان
 7. ماشین سنگ محک مدل GD-250HL
  %9 بود 12,000,000
  قیمت ویژه 10,920,000 تومان
 8. ماشین سنگ پرداخت PGD200-1l
  %8 بود 6,910,000
  قیمت ویژه 6,357,200 تومان
 9. چرخ سمباده 125 میلی متری رونیکس مدل 3509N
  %17 بود 3,198,000
  قیمت ویژه 2,686,320 تومان
 10. چرخ سمباده 150 میلی متری رونیکس مدل 3510
  %17 بود 4,498,000
  قیمت ویژه 3,778,320 تومان
 11. سنگ رومیزی ادون مدل GM-125
  1,470,000 تومان
 12. سنگ رومیزی ادون مدل GM-150
  1,590,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

12 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه