مته و ست مته

مشاهده به صورت مشبک لیست

40 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. ست 19 عددی مته آهن رونیکس مدل RH-5581
  %15 بود 988,800
  قیمت ویژه 850,368 تومان
 2. مته الماسه رونیکس مدل RH-5724 سایز 12 میلی متر
  %6 بود 149,800
  قیمت ویژه 142,310 تومان
 3. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5920 سایز 6 میلی متر
  %6 بود 169,800
  قیمت ویژه 161,310 تومان
 4. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5921 سایز 7 میلی متر
  %6 بود 199,800
  قیمت ویژه 189,810 تومان
 5. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5923 سایز 10 میلی متر
  %6 بود 249,800
  قیمت ویژه 237,310 تومان
 6. گردبر بایمتال 20 رونیکس مدل RH-5220
  %6 بود 149,800
  قیمت ویژه 142,310 تومان
 7. گردبر بایمتال 22 رونیکس مدل RH-5221
  %6 بود 169,800
  قیمت ویژه 161,310 تومان
 8. گردبر بایمتال 25 رونیکس مدل RH-5222
  %6 بود 179,800
  قیمت ویژه 170,810 تومان
 9. گردبر بایمتال 27 رونیکس مدل RH-5223
  %6 بود 189,800
  قیمت ویژه 180,310 تومان
 10. گردبر بایمتال 30 رونیکس مدل RH-5224
  %6 بود 199,800
  قیمت ویژه 189,810 تومان
 11. گردبر بایمتال 32 رونیکس مدل RH-5225
  %6 بود 229,800
  قیمت ویژه 218,310 تومان
 12. گردبر بایمتال 35 رونیکس مدل RH-5226
  %6 بود 259,800
  قیمت ویژه 246,810 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

40 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه