مته و ست مته

مشاهده به صورت مشبک لیست

40 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. ست 19 عددی مته آهن رونیکس مدل RH-5581
  %15 بود 899,800
  قیمت ویژه 773,828 تومان
 2. مته الماسه رونیکس مدل RH-5720 سایز 6 میلی متر
  %6 بود 69,800
  قیمت ویژه 66,310 تومان
 3. مته الماسه رونیکس مدل RH-5721 سایز 7 میلی متر
  36,000 تومان
 4. مته الماسه رونیکس مدل RH-5722 سایز 8 میلی متر
  %6 بود 89,800
  قیمت ویژه 85,310 تومان
 5. مته الماسه رونیکس مدل RH-5723 سایز 10 میلی متر
  %6 بود 109,800
  قیمت ویژه 104,310 تومان
 6. مته الماسه رونیکس مدل RH-5724 سایز 12 میلی متر
  %6 بود 149,800
  قیمت ویژه 142,310 تومان
 7. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5920 سایز 6 میلی متر
  %6 بود 169,800
  قیمت ویژه 161,310 تومان
 8. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5921 سایز 7 میلی متر
  %6 بود 199,800
  قیمت ویژه 189,810 تومان
 9. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5922 سایز 8 میلی متر
  %6 بود 219,800
  قیمت ویژه 208,810 تومان
 10. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5923 سایز 10 میلی متر
  %6 بود 249,800
  قیمت ویژه 237,310 تومان
 11. مته چهارشیار رونیکس مدل RH-5924 سایز 12 میلی متر
  %6 بود 299,800
  قیمت ویژه 284,810 تومان
 12. گردبر بایمتال 20 رونیکس مدل RH-5220
  %6 بود 129,800
  قیمت ویژه 123,310 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

40 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه