فرز سنگبری

فرز سنگبری
مشاهده به صورت مشبک لیست

18 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. فرز سنگبری توسن مدل 3626A
  5,558,000 تومان
 2. فرز سنگبری آنکور مدل 1332
  %5 بود 5,100,000
  قیمت ویژه 4,896,000 تومان
 3. فرز سنگبری رونیکس مدل 3241
  %17 بود 4,798,000
  قیمت ویژه 4,030,320 تومان
 4. فرز سنگبری رونیکس مدل 3220
  %17 بود 4,888,000
  قیمت ویژه 4,105,920 تومان
 5. فرز سنگبری پوکا مدل G1802-02
  %4 بود 3,700,000
  قیمت ویژه 3,589,000 تومان
 6. فرز سنگبری حدید برش مدل HB-51
  %6 بود 3,970,000
  قیمت ویژه 3,771,500 تومان
 7. فرز سنگبری حدید برش مدل HB-55
  %6 بود 4,230,000
  قیمت ویژه 4,018,500 تومان
 8. فرز سنگبری لکا مدل AG230-21
  %6 بود 4,100,000
  قیمت ویژه 3,895,000 تومان
 9. فرز سنگبری حدید برش مدل HB-33
  %4 بود 4,440,000
  قیمت ویژه 4,306,800 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

18 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه