فرز سنگبری

فرز سنگبری
مشاهده به صورت مشبک لیست

19 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. فرز سنگبری رونیکس مدل 3241
  %17 بود 4,798,000
  قیمت ویژه 4,030,320 تومان
 2. فرز سنگبری رونیکس مدل 3220
  %17 بود 5,298,000
  قیمت ویژه 4,450,320 تومان
 3. فرز سنگبری آنکور مدل 1332
  %28 بود 5,200,000
  قیمت ویژه 3,790,000 تومان
 4. فرز سنگبری لکا مدل AG230-21
  %6 بود 4,100,000
  قیمت ویژه 3,895,000 تومان
 5. فرز سنگبری رونیکس مدل 3260
  %17 بود 4,198,000
  قیمت ویژه 3,526,320 تومان
 6. فرز سنگبری نووا مدل 3311
  %13 بود 4,898,000
  قیمت ویژه 4,261,260 تومان
 7. فرز سنگبری پوکا مدل AG2301
  %4 بود 3,800,000
  قیمت ویژه 3,686,000 تومان
 8. فرز سنگبری پوکا مدل G1802-02
  %4 بود 4,200,000
  قیمت ویژه 4,074,000 تومان
 9. فرز سنگبری نووا مدل 3321
  5,298,000 تومان
 10. فرز سنگبری کادکس مدل K2324
  4,399,000 تومان
 11. فرز سنگبری محک مدل AG-230/2350
  %8 بود 5,240,000
  قیمت ویژه 4,820,800 تومان
 12. فرز سنگبری هیوندای مدل HP2323
  %15 بود 4,999,500
  قیمت ویژه 4,299,570 تومان
 13. فرز سنگبری رونیکس مدل 3280
  %17 بود 5,288,000
  قیمت ویژه 4,441,920 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

19 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه