انبر

مشاهده به صورت مشبک لیست

33 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. انبردست 6 اینچ نووا مدل NTP-8003
  290,000 تومان
 2. انبردست 7 اینچ نووا مدل NTP-8004
  290,000 تومان
 3. انبردست 8 اینچ نووا مدل NTP-8005
  290,000 تومان
 4. دستگاه پرس لوله رونیکس مدل RH-4450
  %16 بود 4,998,000
  قیمت ویژه 4,248,300 تومان
 5. انبر قفلی رونیکس مدل RH-1415 سایز 5 اینچ
  %6 بود 229,800
  قیمت ویژه 218,310 تومان
 6. انبر قفلی رونیکس مدل RH-1416 سایز 7 اینچ
  %6 بود 269,800
  قیمت ویژه 256,310 تومان
 7. انبر قفلی رونیکس مدل RH-1417 سایز 10 اینچ
  %6 بود 388,800
  قیمت ویژه 369,360 تومان
 8. انبر قفلی سایز 5 مدل آلمانی رونیکس مدل RH-1405
  %6 بود 298,800
  قیمت ویژه 283,860 تومان
 9. انبر قفلی سایز 7 مدل آلمانی رونیکس مدل RH-1407
  %6 بود 398,800
  قیمت ویژه 378,860 تومان
 10. انبر قفلی سایز 10 مدل آلمانی مدل RH-1420
  %6 بود 548,800
  قیمت ویژه 521,360 تومان
 11. انبر قفلی سایز 5 مدل DYNAMIC رونیکس مدل RH-1411
  %6 بود 269,800
  قیمت ویژه 256,310 تومان
 12. انبر قفلی سایز 7 مدل DYNAMIC رونیکس مدل RH-1412
  %6 بود 349,800
  قیمت ویژه 332,310 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

33 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه