ابزار دستی

ابزار دستی
مشاهده به صورت مشبک لیست

266 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. دستگاه پرس لوله رونیکس مدل RH-4450
  %16 بود 4,998,000
  قیمت ویژه 4,248,300 تومان
 2. روغن دان رونیکس مدل RH-4320
  57,000 تومان
 3. روغن دان رونیکس مدل RH-4350
  80,000 تومان
 4. انبر قفلی رونیکس مدل RH-1415 سایز 5 اینچ
  %6 بود 188,800
  قیمت ویژه 179,360 تومان
 5. انبر قفلی رونیکس مدل RH-1416 سایز 7 اینچ
  %6 بود 229,800
  قیمت ویژه 218,310 تومان
 6. انبر قفلی رونیکس مدل RH-1417 سایز 10 اینچ
  %6 بود 358,800
  قیمت ویژه 340,860 تومان
 7. پیچ دستی رونیکس مدل RH-7210
  229,800 تومان
 8. پیچ دستی رونیکس مدل RH-7211
  239,800 تومان
 9. پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212
  249,800 تومان
 10. پیچ دستی رونیکس مدل RH-7213
  389,800 تومان
 11. پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214
  398,900 تومان
 12. مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی رونیکس مدل RH-2900
  95,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

266 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه