قیچی

مشاهده به صورت مشبک لیست

11 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. قیچی باغبانی SHARP رونیکس مدل RH-3108
  %12 بود 398,800
  قیمت ویژه 350,944 تومان
 2. قیچی پی وی سی بر معمولی رونیکس مدل RH-3201
  358,800 تومان
 3. قیچی پی وی سی بر سوپر رونیکس مدل RH-3203
  %10 بود 598,800
  قیمت ویژه 538,920 تومان
 4. قیچی باغبانی FLORA رونیکس مدل RH-3105
  %15 بود 598,800
  قیمت ویژه 514,968 تومان
 5. شمشاد زن 60 سانتی متری رونیکس مدل RH-3110
  %16 بود 1,598,000
  قیمت ویژه 1,358,300 تومان
 6. شاخه زن دسته ثابت 70 سانتی متری رونیکس مدل RH-3115
  %16 بود 1,698,000
  قیمت ویژه 1,443,300 تومان
 7. شاخه زن تلسکوپی 90 سانتی متری رونیکس مدل RH-3120
  %16 بود 2,198,000
  قیمت ویژه 1,868,300 تومان
 8. قیچی ورق بر مستقیم بر رونیکس مدل RH-3904
  %13 بود 498,800
  قیمت ویژه 433,956 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

11 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه