قیچی

مشاهده به صورت مشبک لیست

8 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. قیچی باغبانی SHARP رونیکس مدل RH-3108
  %6 بود 298,900
  قیمت ویژه 283,955 تومان
 2. قیچی پی وی سی بر معمولی رونیکس مدل RH-3201
  189,000 تومان
 3. قیچی پی وی سی بر سوپر رونیکس مدل RH-3203
  237,000 تومان
 4. قیچی باغبانی FLORA رونیکس مدل RH-3105
  189,800 تومان
 5. شمشاد زن 60 سانتی متری رونیکس مدل RH-3110
  455,000 تومان
 6. شاخه زن دسته ثابت 70 سانتی متری رونیکس مدل RH-3115
  569,800 تومان
 7. شاخه زن تلسکوپی 90 سانتی متری رونیکس مدل RH-3120
  721,800 تومان
 8. قیچی ورق بر مستقیم بر رونیکس مدل RH-3904
  198,800 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

8 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه